ارده

75.000 تومان109.000 تومان

ارده (ممتاز VIP)

130.000 تومان259.000 تومان

حلوا ارده

69.000 تومان135.000 تومان

حلوا ارده با شیره انگور

82.000 تومان158.000 تومان

حلوا ارده(ممتاز VIP)

89.000 تومان175.000 تومان

روغن ارده کنجد

184.000 تومان1.525.000 تومان

شکلات ارده کنجدی

95.000 تومان149.000 تومان

کرم ارده کنجدی

95.000 تومان149.000 تومان

کره بادام زمینی

95.000 تومان145.000 تومان

کره میکس (رژیمی)

105.000 تومان169.000 تومان

کره نوتلا

109.000 تومان175.000 تومان